Rovfugle husker som elefanter

rovfugle husker som elefanter Ørnereservatet

Efter 50 års iagttagelser af rovfuglene har Frank Wenzel haft en række oplevelser, der beviser, at eksempelvis ørnene har en højtudviklet hukommelse og evne til at registrere potentielle trusler.

- Engang, vi var ude at filme, tabte vi en sender i et træ, hvor en bestemt ørn plejede at sidde. Senderen var blot 10 millimeter i omkreds, men selv længe efter vi fik den taget ned, nægtede ørnen at komme i nærheden af træet, husker Frank.

Frank nævner desuden engang, hvor en jæger havde skudt et rådyr, som skulle serveres for ørnene. Frank gav ham lov til at gemme sig og fotografere festmåltidet.
- Jeg påpegede selvfølgelig, at det var nødvendigt at gemme sig virkelig godt - gøre sig helt usynlig. Men selvom han var fuldstændig skjult i et buskads, og ørnen gerne ville have livretter, så kom den ikke i nærheden af rådyret, mens jægeren var der.