Kongeriget og de historiske falke

hvidjagtfalk2

Hvid jagtfalk med hætte på ørnereservatet, det ypperste inden for falke


Interessen for at beskæftige sig med rovfugle og falkejagt nyder i dag større interesse verden over end nogensinde før. Det gælder også i Danmark, Hvor der er stor folkelig interesse og opbakning. Det er Frank Wenzels fortjeneste, at muligheden overhovedet er tilstedet. Således besøgte Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Ørnereservatet i 1993 for at høre Frank Wenzels argumenter under udarbejdelsen af den nye jagtlov.

Dette førte til et positivt resultat for både rovfugle og rovfuglevenners fremtid i Danmark - og disse argumenter er grundlaget for, at man i dag i det hele taget kan holde rovfugle i Danmark. - Allerede i 1964 havde Frank Wenzel med stor mediebevågenhed, og efter 200 års pause genoplivet falkonersporten. Det skete ved Grib Skov i Nordsjælland, hvor 2 store slagfalke fra det tidligere Jugoslavien blev indviet i kunsten at samarbejde med falkoneren. - En tusinde år gammel kulturhistorie, som også kongeriget Danmark havde sin betydningsfulde andel i, var igen bleven levende gjort, og kom til at sætte sine tydelige spor i vor tids naturdebat.

Hvid jagtfalk på ørnereservatet

NYT NATUR- OG KULTURCENTER OM ROVFUGLE

Ørnereservatets program vil i fremtiden blive mere synliggjort bl.a. ved at etablere, Nordens Natur- og Kulturcenter om Rovfugle, så publikum ikke er i tvivl om, at Ørnereservatet først og fremmest er et naturhistorisk center, hvor professionelle falkonerer dagligt udfører et bredt og meget aktivt engagement med verdens flotteste rovfugle.

Ørnereservatet har for længst slået sit navn internationalt fast, både hvad angår enestående yngleresultater med rovfuglene, men også for at have højnet falkonerkunsten.

Ørnereservatet er kendt for høj international standard, hvor rovfuglene kan trives og yngle i nær kontakt med mennesker. Men man vil som altid kunne nyde synet af de frit flyvende rovfugle, i det smukke klitlandskab ved Ørnereservatet. Som det eneste sted i verden kan publikum opleve, at se op til 5 havørne i luften på samme tid, og flere vandrefalke, der indbyrdes kappes om at vise deres fantastiske flyvekunst. Men publikum vil også opleve den imponerede kongeørn, når den med sit 2,5 m store vingefang kommer tæt forbi for at lande på Frank Wenzels fremstrakte arm.

Ørnereservatet står i dag stærk og solidt, besøgstallet har for længst rundet millionen. - Der er ingen tvivl om berettigelsen til og nødvendigheden af at give publikum muligheden for at komme tæt ind på livet af de ellers så menneskesky rovfugle, og dermed opbygge kendskabet og den nødvendige respekt for naturen.

Foråret vil byde på en speciel nyskabelse på Ørnereservatet. Det sker med præsensationen af den islandske og grønlandske jagtfalk, som er de virkelige kongelige falke med en historisk fortid i Danmark. I de ældste kilder man har fra Grønland fra år 1220, KONGESPEJLET er jagtfalkene de eneste fugle, der er omtalt og betegnes for at være en stor rigdom for landet.

Anledningen til at vise de smukke falke er ikke tilfældig valgt. Det er 40 år siden, at Frank Wenzel genskabte falkonerkulturen i Danmark, og det er også Ørnereservatet forestående 25 års jubilæum, og så falder det i øvrigt godt i tråd med forårets kongelige bryllup, hvor det er helt sikkert, at kongerigets historie og traditioner er i fokus.

IRENE WENZEL
ØRNERESERVATET

Frank Wenzel indleder som den første i Norden, falkejagt i Danmark efter 200 års pause. Her ses Frank Wenzel i et historisk øjeblik ved netop den første falkejagt i 200 år med den ene af 2 slagfalke ved Grib skov 1962.


Fakta
Frank Wenzel 16.11.1938. Frank Wenzel, falkoner og fotograf, begyndte sin helt store interesse for rovfugle allerede som 14 årig- Den førte I 1957 til udgivelsen af hans første bog Musvågereden i skoven, Gyldendal 1967, hvor teksten var skrevet af ham selv og illustreret med egne fotos. Allerede inden fotografelevtiden var afsluttet på Berlingske Tidende, havde den 19 årige Wenzel fået den store opgave at illustrere datiden mest omfattende værk, Nordens fugle I farver

Som hovedfotograf på værket blev det til mere end 600 fotos af alle Skandinaviens fugle.Med utrættelig energi har han indtil dato forfattet og illustreret 11 bøger og produceret et tilsvarende antal kortfilm til stor glæde for naturinteresserede. 1966 blev filmen Gøgen kåret til årets film på Europarådets filmfestival I Venedig. Hovedparten af bøgerne og filmene har været brugt flittigt I undervisning på landets skoler.

Netop Frank Wenzels store kærlighed til rovfuglene og med en håndsrækning fra det saudiarabiske kongehus førte I 1980 til åbningen af Ørnereservatet ved Skagen.På Ørnereservatet har han sammen med sin kone, Irene, fået opfyldt sit inderste ønske om, at oplyse om rovfuglene, fortælle om deres enestående levevis og adfærd og ikke mindst vise den flere tusindårige falkonerkultur levendegjort.

På reservatet lærer publikum at beundre og forstå rovfuglene dybest set den vigtigste vej til at beskytte fuglene på deres naturlige levesteder. Ørnereservatet er blevet et af Nordjyllands helt store turistmål. Det besøges hvert sommerhalvår af flere end 50.000 gæster.Frank Wenzel har nu planlagt at udvide Ørnereservatet til et Nordisk natur og kulturcenter om rovfugle.