Havørne - ynglepar i Danmark

117

15 par er hidtil blevet registreret, det er dog ikke alle par der har opnået at få unger. De sidste par år, er ynglebestanden desværre reduceret. Man har således på mystisk vis fundet døde havørne, bl.a. på Vestsjælland og også 1 voksen unge, der var død i reden. Det kan kun skyldes forgiftning, men det er aldrig 100 % opklaret p. gr. af manglende analysekapacitet i Danmark. Et yderst beklageligt forhold.

mysterie4