Havørn i snestorm og kulde.

258

En af ørnereservatets havørne i klitområdet

Selv meget voldsomme vejrforhold, snestorm og kulde, slår ikke havørnen ud, når yngletiden
begynder. Vi har lige oplevet vinteren fra sin mest barske side, men til trods herfor har havørnen bygget sin rede og har lagt sine æg. De to store brunplettede æg er på størrelse med gåseæg og ligger i et smukt leje af små ædelgranskviste, som ørneparret omhyggeligt har placeret i midten af den 2 meter store rede.

Som et tidsindstillet præcisions ur bliver ørneægget  lagt samme dag år efter år, og selv klokkeslettet er timet til kl. 18.30


De mange iagttagelser om ørnenes liv  er igennem 45 år set af Frank Wenzel., hvor  mange interessante og ukendte sider af ørnenes liv er kommet for  dagen. Frank Wenzel fortæller videre, at en stor del af den viden vi har haft om rovfuglene, er baseret på biologiske forhold, som er rimelige godt gennemforsket, vi ved eksempelvis alle, at ørnene har et godt syn og er meget sky, til gengæld ved vi meget lidt om hvordan ørnens hjerne reagerer på forskellige indtryk og impulser, med andre ord hvad ørnen reagerer på, og handler efter. Her har Frank Wenzels personlige kontakt med rovfugle igennem et langt menneskeliv, åbnet et univers af ny viden og overraskelser.

At lære at forstå rovfuglene er betydeligt tidskrævende og de handlinger rovfuglene reagerer på er vidt forskellige, fra andre dyr.

Det der gør det særdeles vanskeligt at få indsigt i rovfuglenes komplicerede liv, er at de let bliver påvirket, når de bliver iagttaget, og det er her den personlige kontakt med bestemte rovfugle i gennem årevis kan give den største indsigt. I de mange år  Frank Wenzel har beskæftiget sig med rovfuglene, er der især 2 oplevelser, der har gjort størst indtryk.

En af ørnereservates havørne i rede den selv har bygget


Det ene eksempel,  som er grundlaget for  at blive 100% accepteret er at rovfuglen skal være fuldstændig upåvirket. Det kan illustreres med følgende. Et kongeørnepar, som havde sin rede på Ørnereservatet, var så fortrolig, at Frank Wenzel nærmest blev adopteret af ørnefamilien og ørnehunnen ligefrem forsøgte at fodre Frank Wenzel samtidig med at den fodrede sine egne unger.

Det andet eksempel som F.W. fortæller med egne ord bekræfter, at ørnenes intelligens er meget mere avanceret end man tror. Det drejer sig om havørnen, en ynglemoden han ved navn GORM, som var så fortrolig med min færden i naturen, hvor den var vant til at jeg havde min store ørnehandske, som den kunne lande på, at den en dag, hvor jeg ikke havde handsken med, fløj 2 km hjem og fandt min ørnehandske, og kom tilbage til  mig med handsken.

Disse 2 fascinerende eksempler er en ud af mange, som har givet et rigt og indsigtsfuld liv med rovfuglene.