Undervisningsmateriale

online books eagleworld

ØRNERESERVATETS OPGAVER
TIL WEB-PROJEKT OM ROVFUGLE

Download bøger til undervisningsbrug om rovfugle her

 

INFO

Med disse opgaver kan du gøre besøget på Ørnereservatet mere
udbytterigt - og nemmere at planlægge. Udover opgaver indeholder
www.eagleworld.dk oplysninger, der er til nytte under dit besøg
på Ørnereservatet.

KØB BILLET HER TIL 2018


Frank Wenzel besøger havørnen Margrethe i reden og er med til at fodre både moderen og ungen


Hvor stort er kongeørnens vingefang?

Hvor mange dage ruger en ørn før ægget klækkes?

Hvor hurtigt kan en vandrefalk flyve i styrtdyk?

Hvordan kan et menneske træne en vandrefalk?

Hvad er forskellen på en kongeørn og en havørn?

I hvilke områder lever en havørn?

Hvad spiser en vandrefalk?

Hvad spiser en kongeørn?

Hvad spiser en havørn?

Hvor meget vejer en jagtfalk?

Hvad hedder verdens største havørn?

Hvilket vigtigt udstyr bruger en falkoner (en der træner rovfugle)
-nævn mindst 5 ting

Hvornår på året lægger en havørn sine æg og hvor mange unger
kan den få?

Hvornår er en havørneunge flyvefærdig?

Hvorfor er en ung havørns fjerdragt anderledes end en
gammel havørns?

Hvad formere sig hurtigst -rovfugle eller deres byttedyr

Hvad er falkejagt, -beskriv og se eagleworld.dk,s
historiske websider

Hvad er en fanger?

Hvad er en falketand?

Tegn fødekæden i pyramide. Hvad er øverst, midten og forneden.

Hvad vejer en vandrefalk?

Hvor gammel kan en ørn blive?

Hvad er en "blok" i falkonersprog

Hvad kendetegner en rovfugl?

Hvor mange fuglearter er der i Danmark

Hvad vejer en voksen nordatlandisk havørn?

Hvad vejer en kongeørn?

Hvor sidder vingedækfjer,armsvingfjer, håndsvingfjer på en fugl?

Hvad mener man med "sko" i falkonersprog?

Hvor mange æggestokke har en rovfugl?

Hvordan kan man se forskel på en falk og en høg?

Nævn 10 forskellige rovfugle

Find billeder af havørn, vandrefalk, jagtfalk og kongeørn

 

--------------------------------------------------------------------------------
1.Gruppearbejde: Hvilke trusler er der mod rovfugle i Danmark?

2.Gruppearbejde: Hvordan skal man passe på naturen og rovfugle?

 

--------------------------------------------------------------------------------