Historien om Ørnereservatet -tilblivelsen og navnet

havørneunger

Den ene af 3 havørneunger med sin moder Margrethe i reden

Med baggrund i Frank Wenzels livslange passion og interesse for rovfugle, vil du her kunne få et indblik i hans fantastiske indsats for at udbrede sin viden og formidle sin store interesse igennem grundlæggelsen og tilblivelsen af Ørnereservatet. Dette er en lille historie om baggrunden for det der førte til at Ørnereservatet blev en realitet.

Ørnereservatet nær Bindslev højt oppe i det nordjyske er i dag et stort foretagende, med en masse prægtige rovfugle. Der er både store, såvel som små rovfugle og der foregår et væld af aktiviteter året rundt. Når turist sæsonen køre på sit højeste, med tusindvis af besøgende gæster hen over hele sommeren, ja så arbejdes der på højtryk i kulissen med at passe og pleje fuglene, så de fremstår så flotte og imponerende som muligt for vores publikum.

havørn lander

Falkoneren, Ivan med voksen havørn på handsken

 Dette kan kun lade sig gøre fordi vores fugle i enhver henseende stor trives og mere ser på os mennesker, som en del af deres egen verden her i Ørnereservatet. Ja kort sagt kan man vel nærmest sige, at det er fuglene der på deres egne betingelser, har accepteret os mennesker omkring sig ene og alene ud fra, at de føler sig fuldstændig trygge i reservatet og betragter bygningerne og området, som deres territorium.

Men tro nu ikke, at når turist sæsonen er færdig, at vores arbejde med rovfuglene af den grund kommer til at stå stille. Nej tværtimod så kan vi fortælle, at så starter planlægningen for næste sæsons forberedelser og aktiviteter. Så vores rovfugle og hele Ørnereservatet igen er klar til at tage imod vores gæster.

havørneunger i rede 09

To havørneunger fra i år ses i deres rede lave flyveøvelser

I dag står Ørnereservatet som Danmarks absolutte top formidler af viden og faglig indsigt i rovfuglenes verden blandt danskerne. Vi kan glæde os over den øgede interesse der er opstået i blandt danskere, såvel som vores gæster fra udlandet med at opsøge viden og samtidig se rovfuglene i deres rette element, omkranset af den enestående natur som Ørnereservatet ligger i.

Det er et flot og helt igennem suverænt stykke arbejde Frank Wenzel startede på i sin tid, da planerne og grundlæggelsen af reservatet tog sin form. Et af udgangspunkterne i Wenzels bevidsthed var de fatale begivenheder der skete, da havørnen som efter en lang årrække igen kom tilbage til Danmark som ynglefugl. Glæden over denne begivenhed blev imidlertid ganske kort, da man spændte pigtråds spærringer ud omkring de områder hvor ørnene havde bygget deres reder for, at holde interesserede på afstand, så fuglene kunne få lov at yngle i fred. Det hele endte med at pigtråden gik hen og blev en ren dødsfælde for ørnene.

falkonerrytter 2009

Peter, Falkonerrytteren med sakerfalk der netop letter

Denne triste og skæbne svanger begivenhed medførte, at Frank sammen med sin kone Irene fik ideen til, at man måtte kunne lave et ørnereservat, hvor alle naturelskere og rovfugle interesserede kunne se og opleve rovfuglene i fri natur, uden at forstyrrer eller skade fuglenes adfærd. Hermed var kimen til Ørnereservatet lagt og i dag er reservatet en velbesøgt attraktion i Danmark. En trist begivenhed i ørnenes historie i Danmark medførte Ørnereservatets fødsel, som vi alle i dag kan nyde stor glæde af.

Frank Wenzel har i forvejen, som den eneste falkoner i Skandinavien, fået de fleste rovfugle til at yngle hos mennesker, der i blandt kongeørnen og havørnen. Med 30 års specialist viden har han givet Danmark en international første plads, med sit oplysningsarbejde om rovfuglenes biologi og levevis og han har ikke mindst levendegjort og genskabt den flere tusindårige falkonerkultur i Danmark.

gruppefoto 2009

Gruppefoto 2009, Øverst venstre ses: Vivi, Louise, Maria, Darina, Ivan, Irene. Nederst venstre ses: Peter, Frank, Pernille og foran Josefine

Det er samarbejdet og kontakten mellem mennesker og rovfugl, som fascinerer publikum og som gør Ørnereservatet til et af Nordeuropas mest besøgte natur seværdigheder, om rovfugle med bl.a. ørne, der kommer fra de fleste verdens dele. De største og mest sjældne er Stellers ørnene fra Kamthatcka, der overgår alle andre ørne. De har et imponerende vingefang på 3 meter. Frank Wenzel, som selv træner disse prægtige rovfugle, har mærket deres enorme styrke og mener man kan kalde dem for luftens bjørne !

Ja, det var så vores lille historie om et stykke pionerarbejde af dimensioner, der tilbage i 1980 tog  fart og i dag er en helt naturlig del af danskeres mulighed for, at opleve de fantastiske og sjældne rovfugle live og helt tæt på og vores navn Ørnereservatet er efterhånden kendt vidt og bredt.

Vel mødt i august på Ørnereservatet.