Havørnen

Havørnen begynder at bygge sin rede allerede fra januar/februar måned, og i Danmark vil reden normalt blive placeret i toppen af de største bøgetræer. Reden bliver benyttet år efter år og kan komme til at veje op mod 1 ton. Reden består af grene og græstørv. Havørnen er først ynglemoden i 5-6 års alderen. Havørnen har nu fået den karakteristiske hvide hale, som er et tegn på at ørnen nu er ynglemoden. De første år af havørnen liv, er den mørkebrun med et næb, som langsomt bliver stærker og stærker gult. Havørnen øjne er brune som ungfugl, men skifter gradvist til lysegul med alderen.

Læs mere om havørnen her

English
The seaeagle begins to build his nest from the January / February months, and in Denmark will nest normally be placed in the top of the largest beech trees. Nest used year after year and may have to weigh up to 1 ton. Nest consists of branches and turf. The seaeagle is first breeding maturity in 5-6 years. The seaeagle has now has the characteristic white tail, which is an indication that the eagle is now ready for breeding. The first years of the seaeagle life is it dark brown with a beak, which slowly becoming stronger and stronger yellow. The seaeagles eyes are brown as a young bird but changes gradually to pale yellow with age.