Ørnereservatet i TV2 og Politiken

D. 9. feb. kunne man se i TV2 og i Politiken flotte billeder fra Ørnereservatet. Ørnereservatets havørne er utroligt populære i den danske medieverden. Samtidig kan vi konstatere, at der stadigt ikke findes andre nærbilleder af de store og stolte fugle, udover dem man kan få på Ørnereservatet. Billederne fra TV2 var af havørneungerne Kya og Vågan, optaget for ca. 10 år siden. De to ørne er nu med i Ørnereservatets forevisninger. Billedet fra Politiken er af havørnen Vikna som nu danner par med en anden havørn der hedder Brunhilde.

I øvrigt kan det meddeles at Ørnereservatet åbner til Påskeferien sidst i marts.

tv290208.jpg

politiken090208.jpg

Update: 15. feb. 2008

Ørnereservatets havørn "Nøkke" i Fyens Stifttidende

fyens stifttidende 14feb 08.jpg

TV2 Nord med Ørnereservatets Stellers havørn, "Kamtjatka"  

tv2nord14feb08.jpg

Opdatering 6. marts 2008

Frederiksborg Amts avis med et af de mest brugte billeder af Ørnereservatets ørne, havørnen Nøkke griber bytte i vores sø. 

fredamtavis2008-1.JPG

News in english

D. 9. February. In TV2 and in Politiken, beautiful images from Eagleworld. Eagle worlds sea eagles are extremely popular in the Danish media. At the same time we can see that there still is no other close-ups of the great and proud birds, in addition to the ones you can get on  Eagleworld. The images from TV2 was of sea eagles young, with the name Kya and Vågan, recorded about. 10 years ago. The two eagles are now in (eagleworld) Ørnereservatets presentations. The image of the Politiken is the sea eagle Vikna which now form the pair with a second white-tailed eagle called Brunhilde.