De nordatlantiske havørneunger

Vores to nordatlantiske havørneunger der kom til verden sidste år på ørnereservatet, flyvetrænes. Træningen foregår i ørnereservatets naturskønne klitområde. Vi afprøver og koordinerer træningen vha. nyt radioudstyr.

Se havørneungerne da de stadig var i reden, her