Ørnereservatets arkiv er omfattende

Ørnereservatets arkiv er blevet endnu mere omfattende, da vi har fundet spændende optagelser der er optaget på Ørnereservatet for ca. 20 år siden. Det drejer sig om stamfædrene til flere af vore nulevende rovfugle. Hvad der er værd at lægge mærke til er den harmoniske og naturlige parringsakt der foregår mellem de forskellige par.

Der fremvises i denne rækkefølge: Jagtfalke parring, kongeørne parring, duehøge parring, kongeørneunge pasning af forældre kongeørne samt skift mellem par på reden.

Se videoklip fra arkivet her 5 MB i wmv