Kongeørnen lander

Kongeørnen Rhina er ved at blive trænet, hun er ørnereservatets største kongeørn og kan med største lethed nedlægge et bytte i hjortestørrelsen, men gør det dog ikke da hun er "blid som et lam", som Frank Wenzel selv udtaler det. Rhina har en bagklo der er 11 cm lang.