Juni åbningstider

ørnereservatets åbningstider i juni:

onsdag og torsdag kl. 10 og lørdag og søndag kl. 15. Vi gør samtidig opmærksom på at der fra den 25 juni er JULI åbningstider.

Billedet øverst viser havørnen Vikna der er ved at lægge an til landning på Frank Wenzels behandskede hånd. Som det ses er ørnene så tæt på at man må dukke sig, som gæsterne på bagerste række netop er blevet klar over.