Fremragende flyveevne og jagtteknik

Havørnene demonstrerer deres fremragende flyveevne og jagtteknik tæt på publikum. Man ser bla. ørnen gribe efter føden i vandet. Havørnens vægt varierer en del men hannerne vejer omkring 4-5 kg og de helt store hunner kan komme op på 7 kg.

På billdet ses en hanhavørn, Vikna som bliver trænet. Billedet er fra 19 august 2004