Falkonermesteren, Frank Wenzel

Under forevisningerne i april onsdage kl.10 og søndage kl. 15 -vil falkonermesteren, Frank Wenzel personligt stå for ørneforevisningerne og der vil være mulighed for at stille spørgsmål bagefter flyveforevisningen, i informationen ved udstillingsbygningen.