Verdens tungeste rovfugl

Verdens tungeste rovfugl er Andeskondoren, Vultur gryphus, der er udbredt fra det vestlige Venezuela til Ildlandet og Patagonien. Voksne hanner vejer ca. 10 kg. Den har det største vingefladeareal blandt alle nulevende fugle på op til 3 m. Videnskabsfolk diskutere i dag, om kondoren i det hele taget er en rovfugl...?

Diomedea exulans
Dog er det største vingefang hos fugle på vandrealbatrossen, Diomedea exulans, fra den sydlige halvkugle. Ved en undersøgelse på Bird Island i Antarktis konstaterede man et vingefang på 3,09 m. Den vejer over 12 kg.

Ardeotis kori
Men den tungeste flyvedygtige fugl er koritrappen, Ardeotis kori, fra det sydøstlige Afrika. De vejer omkring 15 kg og har et vingefang på ca. 2,54 m. Dvs. det samme vingefang som en havørn. En havørnehan vejer omkring 4 kg. Se billedet af Gorm tv. som er ved at blive optrænet.