2001 sakerfalketræning med Gerhard og Peter.

Ude på Ørnereservatets træningsarealer trænes i øjeblikket med en sakerfalk.