Rovfugle i Europa

Frank Wenzel, "Rovfugle i Europa"

Rovfugle i EuropaLivsbetingelserne for arterne, deres tilpasning og afhængighed af hinanden er umådeligt rigt varierende.

Dette gælder også rovfuglene.Her har bestemte arter på forbløfende vis kunne tilpasse sig en menneskeskabt natur og lever ofte i nærheden af byer, og hvor der er meget trafik. Andre rovfugle lever fjernt fra civilisation og menneskelig nærværelse. Det kendetegner dem imidlertid alle, at de er i besidelse af særlig skarpe sanser, årvågenhed og en fremragende  flyvefærdighed. Men de er frem for alt en pryd for faunaen og et vigtigt led i opretholdelse af en sund og naturlig balance.

  1. Download forside her
  2. Download s.  1 - 29 
  3. Download s. 28 - 39 
  4. Downlaod s. 40 - 64
  5. Downlaod s. 65 - 89
  6. Download s.  90 - 114
  7. Download s. 115 - 141 

rovfugle i eu jpg.jpg