Presse marts 2007

Pressemeddelelse fra ØRNERESERVATET

April 2007

ET VERDENSCENTER FOR ROVFUGLE

Også udsendt i Ritzau

_W4C3321 (1)


De vilde ørnes tilbagevenden til Danmark har skabt øget interesse for de store rovfugle, og har givet endnu mere opmærksomhed på det oplysende arbejde, som foregår på Ørnereservatet, hvor natur og kultur går hånd i hånd.

 

De seneste års aktiviteter med bl.a. falkonerrytterne, der flyvetræner jagtfalke har været en stor succes, som Ørnereservatet vil fortsætte. Men det er de nordatlantiske havørne med særlig relation til den nordiske natur, og især den berømte ørne dronning MARGRETHE, som kom til verden d. 16. april 1990, som er den fornemste aktør, når den efter en imponerende flyveforevisning fra 1000 meters højde lander direkte hos publikum.

havorn i klit pres 2007.jpg

Det er samarbejdet og kontakten mellem mennesker og rovfugl, som fascinerer publikum, og som gør Ørnereservatet til et af Nordeuropas mest besøgte natursevædigheder, om rovfugle med bl.a. ørne, der kommer fra de fleste verdens dele, de største og mest sjældne er STELLERS ØRNEN fra Kamthatcka, der overgår alle andre ørne, og er så stærke, at man kan kalde dem luftens bjørne, og så har de et vingefang på 3 meter, siger Frank Wenzel, som selv træner dem og har mærket deres styrke.

Ørnereservatet har nu fået 4 STELLERS ØRNE, 2 hanner og 2 hunner, og det vil være et godt grundlag for at etablere kommende ynglepar.

Frank Wenzel har i forvejen, som den eneste falkoner i Skandinavien, fået de fleste rovfugle til at yngle hos mennesker, der i blandt kongeørnen og havørnen. Med 30 års specialistviden har han givet Danmark en international første plads med sit oplysningsarbejde om rovfuglenes biologi og levevis og har ikke mindst levendegjort og genskabt den flere tusindårige falkonerkultur i Danmark.

På reservatet lærer publikum at beundre og forstå rovfuglene, som er den vigtigste vej til at beskytte dem i naturen.

Den første april 2007 åbner Ørnereservatet en ny udstilling om havørnen med dens historie og udryddelse og genindvandring til Danmark.

nyudstilling 2007.jpg