Kongeørne I Vildmosen

Kongeørn side 90

artiklen er fra 2004

 

alle billeder : ørnereservatet

I flere år har der verseret rygter om, at kongeørnene ynglede i Lille Vildmose, Tofte Skov. Man har hørt, at ørnene sås med redemateriale og fløj parringsflugt, og sidst på sommeren sås unge ørne.

Det endelige bevis på reden mangler, og der er ikke offentliggjort et eneste billede. Det kunne sagtens tages uden at røbe ynglestedet. Også en videnskabelig beskrivelse af reden mangler. Kongeørnene bygger en kolossal stor rede på flere meter i tværmål, så det er nemt nok at finde den.


Havørnene er for længst kommet til det sydlige Danmark som ynglefugle. Her har der ikke været problemer med at offentliggøre rederne. Havørnene har tidligere været en udpræget ynglefugl i hele Danmark, helt op til er par hundrede par.

Helt anderledes med kongeørnen. Der er kun påvist enkeltstående og meget usikre angivelser af redefund, og den er heller aldrig beskrevet som en typisk dansk ynglefugl, som det er tilfældet med havørnene.

Nu kommer så den sensationelle oplysning om, at kongeørnen yngler i Lille Vildmose samt at endnu et par 10 km nordligere i Høstermark skov også tilhørende Åge V. Jensens Fonde. Desværre mangler der endnu en videnskabelig beskrivelse af rede fundet.

Naturen i Lille Vildmose og Høstermark er et fortræffeligt tilholdssted for kongeørne med store, øde vidder, og der har derfor altid været observeret kongeørne i dette område, uden at der har været anført noget om yngel. Der er altid enlige gamle fugle, og unge ørne som vintergæster fra Sverige, som kan finde på at blive sommeren over, hvis der er nok af føde. - Kongeørnen er først ynglemoden i 3-4 års alderen og i den periode strejfer de noget rundt.

Ørnereservatet håber snart vi får det endegyldige bevis på redefund. Der har vist sig en meget stor interesse, og her på stedet kommer flere besøgende for at opleve den majestætiske kongeørn på helt tæt hold.

I efteråret har jeg selv nydt at se kongeørnen i Høstermark og set informations tavler i udkigstårnene. Beskrivelserne var desværre nedslående og direkte misvisende specielt hvad jagt angår. Kongeørnen er kendt for at være en dramatisk storvildtjæger, derfor er det ynkeligt hvis kongeørne i Danmark blot ernærer sigt af mus og vandrotter. Er der mon tale om en forvokset musvåge? Noget stemmer ikke overens med virkeligheden, eller vil man bevidst give et falsk indtryk af kongeørnens jagtevne, eller kan det skyldes at kongeørnens adfærd har ændret sig fordi den bliver fodret, og har derfor mistet jagtlysten?
Kongeørnen er ubestridt en af verdens mest imponerende jægere blandt rovfuglene, og kan blot med et enkelt greb dræbe voksne harer og ræve. Kongeørnens dræber bagkløer er 7 - 8 cm lange, og har ry for at fange langt større dyr som unge ulve og sneleoparder på Asiens stepper.

I Sverige er det almindeligt, at kongeørne jager rådyr. Om vinteren, når der er is på vandet, jager den dyrene ud på de islagte søer, hvor den lettere kan fange dem, end inde i den tætte skov.

I Skotland er det blevet dokumenteret, at kongeørnene dræber store krondyrskalve.

I flg. de informationstavler man kan se i udsigtstårnene er kongeørnene anderledes her, end i resten af verden. En speciel kongeørn der nøjes med mus. Derfor har godhjertet mennesker fundet på, at kongeørnene burde have kostforandring om vinteren i form af komaver og fine lyserøde lunger. Man har ikke tænkt på, at den type slagteriaffald uanset hvor meget det er dyrlægekontrolleret, kunne være en dødsensfarlig cocktail for ørnene. Hjælpen har måske også den skjulte dagsorden, at tiltrække ørnene til en udkigspost. Ikke alene risikerer man at forstyrre ørnens naturlige jagtadfærd og i værste fald forgifte dem.

Åge V. Jensens Fonde som er Danmarks største jordbesiddere og den egentlige vært har sikkert midler til at give ørnene noget ordentlig kød, hvis det endeligt skal være, men husk på at de store ørne klarer klare sig bedst om vinteren, hvor der rigeligt med afkræftet byttedyr.

Glædelig nyhed! Opdatering

Kongeørnen yngler og har bla. fundet et tilholdssted i Lille Vildmose i Nordjylland, iflg. TV2 nord, juni 2008