Havørnen - hvor hurtigt kan den flyve?

111

Det kan oplyses, at en havørn flyver med meget forskellige hastigheder, ligesom de flere andre fuglearter, det kan der skrives en hel afhandling om.

Det kan oplyses, at en havørn flyver med meget forskellige hastigheder, ligesom de flere andre fuglearter, det kan der skrives en hel afhandling om.

*Orienteringsflugt: 40-60 km/t *Jagtflugt i horisontal flugt dvs., når havørnen flyver med sine vingers kraft, 90 - 120 km/t *Flyvning i stor højde: Når havørnen afpasser sin flyvning efter gunstige vindforhold, kan den i skråt i styrtdyk opnå en hastighed på 200 km/t. *I modvind krydser havørnen sig frem ved skiftevis, at stige og dale ned, således at den benytter sit fald til fremdrift.

Ovennævnte oplysninger er ikke foretaget med præcise målinger, men efter et skøn, hvor man har kendt afstanden, og hvor iagttagelsen er foretaget mange gange.